• Bent u altijd klaar voor de toezichthouder van de GGD?

  Advies bij inspecties kinderopvang

  Tijdelijke actie!

  Gratis analyse & advies van uw inspectierapport!

  Voor de eerste 25 aanmeldingen

  Let op: nog maar 5 beschikbaar!!

 • Bent u altijd klaar voor de toezichthouder van de GGD?

  Advies bij inspecties kinderopvang

  Tijdelijke actie!

  Gratis analyse & advies van uw inspectierapport!

  Voor de eerste 25 aanmeldingen

  Let op: nog maar 5 beschikbaar!!

 • Bent u altijd klaar voor de toezichthouder van de GGD?

  Advies bij inspecties kinderopvang

  Tijdelijke actie!

  Gratis analyse & advies van uw inspectierapport!

  Voor de eerste 25 aanmeldingen

  Let op: nog maar 5 beschikbaar!!

 • Bent u altijd klaar voor de toezichthouder van de GGD?

  Advies bij inspecties kinderopvang

  Tijdelijke actie!

  Gratis analyse & advies van uw inspectierapport!

  Voor de eerste 25 aanmeldingen

  Let op: nog maar 5 beschikbaar!!

 • Bent u altijd klaar voor de toezichthouder van de GGD?

  Advies bij inspecties kinderopvang

  Tijdelijke actie!

  Gratis analyse & advies van uw inspectierapport!

  Voor de eerste 25 aanmeldingen

  Let op: nog maar 5 beschikbaar!!

Het Kwaliteitscentrum Kinderopvang

Ondersteunt

bij gesprekken met toezichthouders en handhavers
 

Helpt

bij het interpreteren van de inspectierapporten
 

Adviseert

of schrijft uw zienswijze op deze rapporten
 

Biedt

een online platform voor vergaren en delen van kennis (in ontwikkeling)
 

 


 

Gratis analyse & advies van uw inspectierapport!

Voor de eerste 25 aanmeldingen

Let op: nog maar 5 beschikbaar!!

 

Wat doet u met het inspectierapport?

Heeft u wel eens een boete gekregen?

Zijn uw medewerkers volledig op de hoogte?

Onze Missie

De missie van het Kwaliteitscentrum kinderopvang is bijdragen aan kennis, control en vakvolwassenheid binnen de sector. Tevens werken we mee aan oplossingen voor de behoefte aan voldoende en gekwalificeerd personeel. Daarmee dragen we bij aan de kwaliteit van de kinderopvangsector.

 


 

BLOG#01: Ellen Radstake, 6 mei, 2019

Ruimte voor invulling pedagogisch beleidsmedewerker / coach

Onduidelijkheden worden soms ingevuld op een manier waarmee je het jezelf als ondernemer moeilijker maakt dan nodig is. Waardoor je jezelf minder ruimte gunt dan noodzakelijk. Meer weten? Lees verder.

 


 

BLOG#02: Partnerblog Kinderopvangtotaal.nl, 22 oktober, 2019

De pedagogisch beleidsmedewerker: wat mag wel / niet?

Nog steeds zijn er onduidelijkheden over de pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Moet er een urenregistratie worden bijgehouden? Is de beleidsmedewerker VE hetzelfde? Meer weten? Lees verder.

 


 

 

Onze Adviseur

 

 

 

Ellen Radstake

Tel. 06 - 53 52 82 60
e.radstake@radaradvies.nl

Word abonnee

Advies en ondersteuning bij

 • Overtredingen
 • Het inspectierapport
 • De zienswijze

Hulp en antwoorden over

 • Wet en regelgeving
 • Kwaliteitseisen
 • Toezicht en handhaving

Relevante informatie via

 • Online platform (in ontwikkeling)
 • Maandelijkse nieuwsbrief

Live ondersteuning

 • Altijd reactie binnen 24 uur

Bereken de Kosten

De prijs van een abonnement is afhankelijk van het aantal vestigingen van uw bedrijf.

Aantal vestigingen
€ 235 per vestiging€ 225 per vestiging€ 210 per vestiging€ 200 per vestiging€ 200 + € 5 per gastouder-voorziening
de tarieven gelden per jaar

Ondersteuning van kinderopvangondernemers

Benieuwd naar de mogelijkheden om bedrijfsbeleid en bedrijfsvoering aan te passen om klaar te zijn voor huidige en toekomstige ontwikkelingen? Onzeker over de interpretatie van een kwaliteitseis of over de juiste reactie op een inspectierapport? Medewerkers meer informatie bieden over de kwaliteitseisen, hoe ze uitwerken in de praktijk en het toezicht daarop?

Het Kwaliteitscentrum Kinderopvang van RadarAdvies biedt ondersteuning bij organisatieverandering, inspecties en handhaving. Dat doen wij door op maat mee te kijken, te adviseren, te ontwikkelen, projecten te (bege)leiden, te informeren, te trainen en te coachen. Benieuwd hoe wij u, uw bedrijf en uw medewerkers kunnen ondersteunen? Neem dan contact op met Ellen Radstake.

De kinderopvang als lerende organisatie

De kinderopvang is een dynamische sector. Om snel en adequaat te kunnen reageren op de vele veranderingen die plaatsvinden wordt er veel gevraagd van directie en management, maar ook van medewerkers op de werkvloer. Een lerende organisatie kenmerkt zich door de mogelijkheid om snel en effectief in te kunnen spelen op veranderingen. Niet alleen de verandering van dat moment, maar ook toekomstige ontwikkelingen, die nu nog onbekend of onzeker zijn. Om tot een lerende organisatie te komen is het belangrijk om gebruik te maken van ieders kennis en ervaring. Leren is een continue proces van vernieuwing en aanpassing waarbij de focus ligt op nieuwe mogelijkheden en innovatie.

Radar biedt een ontwikkeltraject waarbij er gezamenlijk met medewerkers en management in interactieve sessies wordt gewerkt aan een breed gedragen visie op gebied van leren en ontwikkelen. We inventariseren de wensen, behoeftes en noodzaak tot verandering, en kijken samen hoe dit binnen de organisatie gerealiseerd kan worden.

Maar het blijft niet bij praten en ideeën. Radar kan begeleiden in de implementatie en terugkoppeling van de gestelde doelen. Op deze manier kan er worden gewerkt aan uw organisatie als lerende organisatie.

Lees meer

Ondersteuning van gemeenten en GGD’en

De Wet IKK en het Nieuwe Toezicht leiden gemeentelijk en regionaal veelal tot nieuw beleid, vernieuwing van de onderlinge afspraken qua samenwerking en financiering, en consequenties voor de bedrijfsvoering. Het Kwaliteitscentrum Kinderopvang biedt daarbij deskundig advies op proces en inhoud.

Denk daarbij aan:

- het formuleren van beleid voor kortdurende peuteropvang, voorschoolse educatie en onderwijsachterstandenbeleid, handhaving en toezicht

- het bevorderen van regionale samenwerking op het gebied van registratie, toezicht en handhaving

- het maken van onderlinge afspraken tussen gemeente en GGD m.b.t. budget, resultaat en het Nieuwe Toezicht

 

Peuterbeleid

Nu de harmonisering van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in veel gemeenten achter de rug is, dienen zich weer nieuwe vraagstukken aan voor het peuterbeleid. Neen bijvoorbeeld de nieuwe kwaliteitseisen voor de voorschoolse educatie, zoals de uitbreiding van het aanbod naar 16 uur en de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie en de gewijzigde budgetten voor het onderwijsachterstandenbeleid. Dit leidt tot herziening van het beleid, de uitvoeringsstructuur, de onderlinge afspraken en de financiering van de peuteropvang. Wij kunnen u helpen bij het maken van de analyse en het formuleren van mogelijke oplossingen.

 

Regionale samenwerking

Lokale uitvoering van met name handhaving staat vaak onder druk door de kleine schaal en de grote kwetsbaarheid, maar ook de hoge mate van specialisatie die noodzakelijk is. Regio’s praten wel over samenwerking, maar het is lastig verder te komen dan elkaars achterwacht zijn bij vakantie en ziekte.

 

Radar biedt een quickscan waarbij inzichtelijk wordt gemaakt op welke aspecten gemeenten winst kunnen boeken door samenwerking en of dat in de praktijk haalbaar is. We inventariseren de overeenkomsten en verschillen in beleid en uitvoering, het (bestuurlijk) draagvlak, de gewenste randvoorwaarden, structurele kosten en eventuele frictiekosten. We presenteren een overzicht van mogelijke samenwerkingsvarianten, inclusief de besluiten die daar bij horen. We geven weer welke voordelen samenwerking biedt en hoe een ‘routeplan’ er uit kan zien. Natuurlijk kan RadarAdvies ook de uitvoering van zo’n routeplan ter hand nemen.

 

Toezichts- en handhavingsbeleid

Hoe geef je als gemeente vorm aan het toezicht en de handhaving? Welke handhavingsvisie past bij de gemeente, welke uitgangspunten worden gehanteerd en wordt het geïntegreerd met andere handhavingsdomeinen? Welke accenten worden gelegd bij het toezicht, welke bekostigingssystematiek wordt gehanteerd, welke budget- en resultaatafspraken passen bij de visie en worden de afspraken regionaal of per gemeente gemaakt en gemonitord?

Het Kwaliteitscentrum Kinderopvang ondersteunt bij de te maken keuzes en kan zorgdragen voor formuleren van beleid of een update van het bestaande beleid. 

Lees meer

Wilt u meer weten over hoe we u op het gebied van kinderopvang kunnen ondersteunen?

Neem dan contact op met Ellen Radstake.

info@kwaliteitscentrumkinderopvang.nl
tel.nr. 06-535 282 60.

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Deze verschijnt 4 keer per jaar.


Aanmelden nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Naam
Email

Afmelden nieuwsbrief

Email

Wilt u meer weten over hoe we u op het gebied van kinderopvang kunnen ondersteunen?

Neem dan contact op met Ellen Radstake

info@kwaliteitscentrumkinderopvang.nl
Tel. 06 - 53 52 82 60